ZUID-HOLLAND

Macro-economie en ondernemerschap

De economie van Zuid-Holland groeide in 2016 gemiddeld met 2,1% (Nederland: 2,2%. Betreft voorlopig cijfer). De regio’s in het oosten van de provincie realiseerden een bovengemiddelde groei. Ook de regio Delft en Westland overtreft het provinciaal gemiddelde, een patroon dat alleen in 2010 duidelijk werd doorbroken. Ondernemers hier zijn dan ook bovengemiddeld optimistisch over 2018. De regio Leiden en Bollenstreek verliest iets van zijn in 2015 opgebouwde voorsprong. De economie kreeg hier in 2010, 2013 en 2014 wel klappen, maar het relatief hoge aantal FD Gazelles stemt hoopvol. De regio Den Haag herstelt van zijn economische krimp in 2011-2013 die werd veroorzaakt door krimp van de publieke sector. De economie van de regio Rotterdam blijft conjunctuurgevoelig maar het groeiende aantal FD Gazelles – van 23 in 2010 naar 60 in 2017 – wijst op een groeiende positieve dynamiek. Voor 2017 en 2018 wordt een economische groei voorzien die voor alle regio’s in Zuid-Holland boven het landelijk gemiddelde ligt.

ECONOMISCHE GROEI 2010-2016

SNELGROEIENDE BEDRIJVEN

PROGNOSES ECONOMISCHE GROEI 2017 EN 2018

VERWACHTINGEN ONDERNEMERS VOOR 2018

Onderwijs en arbeidsmarkt

De werkloosheid ligt in de provincie Zuid-Holland traditioneel boven het landelijk gemiddelde; vooral de bovengemiddeld hoge werkloosheid in de regio Rotterdam legt hier gewicht in de schaal. Door het economisch herstel daalt echter ook hier de werkloosheid. Die ligt nu op het ‘gezonde’ frictieniveau van 5%, waarmee de provincie iets minder last heeft van de snel krapper wordende arbeidsmarkt dan andere provincies. Interessant is om te zien dat in de oostelijke regio’s, waar de economische groei bovengemiddeld is, een relatief groot deel van de beroepsbevolking middelbaar opgeleid is. Een hoog opgeleide beroepsbevolking is dus niet per sé noodzakelijk voor economische groei, het gaat om een goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt wel dat een hoger opgeleide beroepsbevolking samenhangt met economische dynamiek en succesvol ondernemerschap.

WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 2007-2017

OPLEIDINGSNIVEAU BEROEPSBEVOLKING

VACATURES

Kapitaal en financiering

Zuid-Hollandse bedrijven slagen erin om over een periode van tien jaar gemiddeld 18% van de investeringen via private equity en venture capital naar zich toe te trekken, met uitschieters naar 29% (2011) en 28% (2014, 2015). Onder de bedrijven die succesvol kapitaal ophalen, bevinden zich bijvoorbeeld Bluebee (een spinout van de TU Delft die zich richt op software voor DNA-analyses) en Nightbalance (een apparaatje dat helpt bij slaapapneu).

INVESTERINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN