Krapste arbeidsmarkt voor Zeeuwse bedrijven
30 november 2016
Denemarken favoriete exportbestemming zelfstandig MKB
7 december 2016
Laad alles

Regional Ecosystem Scoreboard online

BRUSSEL – Regio’s in Europa kunnen hun prestaties op het gebied van entrepreneurial ecosystemen nu online monitoren en bekijken hoe zij scoren ten opzichte van het gemiddelde van een groep vergelijkbare regio’s of zelf geselecteerde ‘peer groups’. Het Regional Ecosystem Scoreboard is door de EU online geplaatst.

Het Regional Ecosystem Scoreboard is bedoeld voor beleidsadviseurs die zich richten op regionaal-economisch beleid, sectorbeleid en op management van regionale clusters. De methodiek is ontwikkeld door Technopolis. Enerzijds brengt het scoreboard in beeld hoe het staat met de basale randvoorwaarden van de afzonderlijke regionale ecosystemen. Anderzijds belicht het de verbeterpunten voor beleid. Voor de analyse zijn zes hoofdgroepen uit 60 indicatoren samengesteld: (1) voorwaarden voor ondernemerschap (zoals ondernemende cultuur, infrastructuur, eenvoudig een bedrijf kunnen starten), (2) regionale kennisbasis (w.o. opleidingsniveau, life long learning), (3) samenwerking en internationalisering (zoals internationale samenwerking in R&D, aantal expats, cross-sectorale samenwerking), (4) beschikbaarheid van financiering (w.o. venture capital, publieke fondsen, wet- en regelgeving),  (5) markt (w.o. kwaliteit van de vraag, rol van overheid als innovatieve inkoper), en (6) kwaliteit van openbaar bestuur.

EU ecosystem scoreboard

Comments are closed.