Researchsubsidies Nederlandse bedrijven steeds meer fiscaal
15 maart 2018
€ 130 mln uit regiofonds voor Rotterdam-Zuid
15 maart 2018
Laad alles

Regionale innovatie in kaart gebracht

DEN HAAG – Bijna alle Nederlandse regio’s scoren bovengemiddeld in de EU op het gebied van regionale innovatie. Hoewel er een concentratie is van innovatieve bedrijven in de grote steden, is innovatie breed verspreid over Nederland. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Rathenau Instituut over regionale innovatie.

De analyse van het Rathenau Instituut bundelt beschikbare cijfers over regionale innovatie in Nederland. Hieruit blijkt dat de Nederlandse regio’s goed scoren op de regionale innovatie-index ten opzichte van de EU. Utrecht presteert het best, en scoort een derde boven het Europees gemiddelde. Friesland, de ‘slechtst’ presterende regio, scoort maar 5% onder het Europees gemiddelde. Verder kijkt het Rathenau Instituut naar de verdeling van innovatieve bedrijven over Nederland. Deze zijn vooral te vinden in Amsterdam, Rotterdam, Haarlemmermeer en Utrecht, waar ruim 15% van alle innovatieve bedrijven zich bevindt. Daarna komen Eindhoven, Maastricht, Groningen en Den Haag. Innovatieve bedrijven zijn dus vooral te vinden in de grote steden. Ongeveer de helft van de bedrijven is verspreid over gemeentes buiten de 30 gemeentes met de meeste innovatieve bedrijven.

De private uitgaven voor research en development zijn het hoogst in de regio’s Eindhoven en Amsterdam, gevolgd door Utrecht. De publieke uitgaven zijn geconcentreerd in Zuid-Holland, voornamelijk vanwege het cluster van universiteiten (Rotterdam, Leiden, Delft) en kennisinstellingen dat zich daar bevindt. De noordelijke provincies en Zeeland blijven achter wat betreft R&D-uitgaven. De uitgaven zijn weergegeven als absolute getallen en niet als percentage van het bruto regionaal (BRP) product, wat het vergelijken van regio’s moeilijker maakt.

Comments are closed.