Silicon Valley

Silicon Valley: ‘moeder aller moderne ecosystemen’. Veel regio’s poogden het netwerk en het succes van het gebied te kopiëren – succes dat nu ook keerzijden kent die om beleid vragen.

Brainport Eindhoven

Intensieve samenwerking tussen politiek, onderwijs en ondernemers bracht de regio Eindhoven nieuwe voorspoed. Brainport Eindhoven: van company town rond Philips tot ‘slimste regio van de wereld’.