REGIONALE ECOSYSTEMEN

Nederland is bestuurlijk ingedeeld in twaalf provincies en statistisch in veertig zogeheten Corop-regio’s: regio’s die in sociaal-economische zin samenhangen, bijvoorbeeld door woon-werkverkeer en inschrijving bij onderwijsinstellingen. Via het drop down-menu kan een provincie worden geselecteerd. Klikt u die aan, dan opent een pagina met daarin een aantal kernindicatoren die een beeld schetsen van de kracht van de regio’s binnen die provincie:

 • macro-economie en ondernemerschap:
 • gerealiseerde economische groei
 • aantal FD Gazelles
 • prognose economische groei
 • NIEUW: door ondernemers ervaren belemmeringen voor groei
 • arbeidsmarkt:
 • NIEUW: werkloosheid
 • NIEUW: aantal openstaande vacatures per Q4 2017, uitgesplitst naar sector
 • opleidingsniveau beroepsbevolking
 • financiering: 
 • investeringen private equity en venture capital