REGIONALE ECOSYSTEMEN

Nederland is bestuurlijk ingedeeld in twaalf provincies en statistisch in veertig zogeheten Corop-regio’s: regio’s die in sociaal-economische zin samenhangen, bijvoorbeeld door woon-werkverkeer en inschrijving bij onderwijsinstellingen. Via het drop down-menu kan een provincie worden geselecteerd. Klikt u die aan, dan opent een pagina met daarin een aantal kernindicatoren die een beeld schetsen van de kracht van de regio’s binnen die provincie:

 • macro-economie en ondernemerschap:
 • gerealiseerde economische groei 1996-2017 (CBS)
 • aantal FD Gazelles (Financieele Dagblad)
 • NIEUW (per 7 mei 2018): prognoses van ondernemers voor groei omzet en personeelsbestand (CBS)
 • NIEUW (per 22 mei 2018): door ondernemers ervaren belemmeringen voor groei (CBS)
 • arbeidsmarkt:
 • werkloosheid (CBS)
 • NIEUW (per 31 mei 2018): aantal openstaande vacatures per Q1 2018, uitgesplitst naar gecombineerde sectoren (CBS)
 • opleidingsniveau beroepsbevolking (CBS)
 • financiering: 
 • NIEUW (per 10 mei 2018): investeringen private equity en venture capital 2007-2017 (NVP)