Helft van ICT-vacatures moeilijk vervulbaar
29 april 2018
Amsterdam trekt VC-pot leeg
1 mei 2018
Laad alles

Rijk wordt aandeelhouder in Zeeuws investeringsfonds

DEN HAAG – Het ministerie van EZK stort € 6,5 mln in het Investeringsfonds Zeeland BV en verwerft hiermee een aandelenbelang van 47,3%. Met de storting krijgt het Investeringsfonds Zeeland een totale omvang van € 13,75 mln. 

Naast het ministerie van EZK zijn de provincie Zeeland (29,1%) en de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland NV (23,6%) aandeelhouders in het investeringsfonds. Het fonds wordt beheerd door Impuls Zeeland.

De storting van € 6,5 mln van EZK wordt doorgestort in twee aparte fondsen. Een bedrag van € 3,5 mln gaat naar een participatiefonds voor risicokapitaal tot maximaal € 250.000 aan innovatieve bedrijven en innovatief mkb in de (vroege) groeifase. De resterende € 3 mln wordt gestort in een participatiefonds voor investeringen van € 250.000 tot € 1 mln. Uit analyse van de Zeeuwse kapitaalmarkt blijkt dat er nu alleen nog een hiaat is als bedrijven een kapitaalbehoefte van meer dan € 1 mln hebben. Om dat probleem op te lossen, gaat Zeeland samenwerken met de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).

Comments are closed.