Regionale ontwikkelmaatschappijen schuiven op richting groeikapitaal
18 mei 2018
Vernieuwde samenwerking VNO-NCW en MKB-Nederland
20 mei 2018
Laad alles

Risicomijdende cultuur leidt tot meer ondernemen bínnen bedrijf

UTRECHT – Behalve ondernemers die voor eigen rekening en risico een bedrijf opzetten (entrepreneurship), is er steeds meer aandacht voor ondernemende werknemers, die voor hun werkgever nieuwe activiteiten ontwikkelen: intrapreneurship. Uit promotieonderzoek blijkt een lange opzegtermijn bij ontslag samen te hangen met de kans dat iemand bínnen een bedrijf ondernemend wordt. Ook een hoog BBP per capita heeft een positieve relatie met intrapreneurship. 

Naast zelfstandig ondernemerschap bestaat er ook ondernemerschap onder werknemers binnen organisaties, ook wel intrapreneurship genoemd. Hierbij gaat het om werknemers die binnen de organisatie iets ondernemen zoals het opzetten van een nieuwe businessunit of het ontwikkelen van een nieuw product of dienst. Deze vorm van ondernemerschap wordt meegenomen in de multilevel analyse in de dissertatie van Werner Liebregts, die hierop promoveerde aan de Universiteit Utrecht. In de dissertatie onderzoekt Liebregts de determinanten en economische consequenties van intrapreneurship op basis van data van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Zo wordt geanalyseerd in hoeverre de institutionele context de mate van intrapreneurship bepaald. In de bestaande literatuur wordt vaak gesteld dat culturen die individualistisch, prestatiegericht en niet risico-avers zijn, zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Uit Liebregts’ analyse blijkt dat ondernemers in landen die meer collectivistisch en risico-avers zijn, vaker ondernemen binnen een organisatie dan zelfstandig. Ondernemerschap neemt dus niet per se af maar vindt plaats binnen organisaties. Ook de wetgeving rond ontslagbescherming is van belang voor ondernemerschap. Er wordt verondersteld dat strengere regelgeving leidt tot meer intrapreneurship en minder zelfstandig ondernemerschap, omdat werkzaam zijn bij een organisatie aantrekkelijker wordt. Echter, er blijkt geen positieve relatie te bestaan tussen de hoogte van ontslagvergoeding en de kans dat een werknemer onderneemt, maar zelfs een negatieve relatie. Een langere opzegtermijn bij ontslag verhoogt wel de kans dat een werknemer onderneemt en verlaagt de kans dat iemand zelfstandig onderneemt. Verder wordt ook het effect van ondernemerschap op de economie getest met verschillende methoden. Liebregts vindt bewijs voor een positieve relatie tussen intrapreneurship en inkomen per hoofd van de bevolking. Ook wijst de analyse uit dat o.a. uit dat toegang tot regulier kapitaal een positief effect en restricties op handel een negatief effect heeft op de economie via intrapreneurship.

Comments are closed.