Zes nieuwe startups voor Accelerator Program Yes!Delft
13 april 2018
Grote gemeenten besteden meest aan economie
15 april 2018
Laad alles

Ruim 400.000 banen betrokken bij faillissementen sinds 2007

DEN HAAG – De afgelopen tien jaar gingen bij faillissementen 422.000 banen verloren. Circa 63% van de werknemers (264.000) vond binnen zes maanden echter weer werk; de rest had meer tijd nodig of zocht geen werk meer. Van de mensen die weer aan het werk gingen, gingen er 130.000 aan de slag bij een bedrijf dat na faillissement een doorstart maakte. Dat blijkt uit analyses die het CBS maakte op verzoek van de ministeries van Justitie en Veiligheid (faillissementsrecht) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tussen 2007 en 2017 gingen 50.000 bedrijven op de fles, waarvan er 28.000 mensen op de loonlijst hadden staan. In de groot- en detailhandel verloren in deze periode bijna 82.000 mensen hun baan, in de industrie 57.000 en in de bouw 50.000. Faillissementen in de zorg kostten 49.000 mensen hun werk. De piekjaren in faillissementen waren 2009 en 2013.

Van de 50.000 bedrijven die failliet gingen, maakten er 19.000 in enige vorm een doorstart. Zij namen 130.000 mensen weer in dienst. CBS analyseerde of het personeelsbestand dat meeging in de doorstarts, vergelijkbaar was met het personeelsbestand dat in eerste instantie werd getroffen door het faillissement. Daaruit blijkt dat jongeren, ouderen, mensen die korter dan twee jaar in dienst waren, zwangeren en laagopgeleide werknemers iets minder vaak overgaan naar het doorgestarte bedrijf. Oproepkrachten gaan juist iets vaker over. CBS merkt hierbij op dat de verschillen tussen de groepen overstappers en niet-overstappers echter klein zijn.

Comments are closed.