Rijk: € 18 mln extra voor regionale innovatie
26 februari 2018
Een op dertien zzp’ers neemt personeel aan
1 maart 2018
Laad alles

Stedelijke gebieden zijn productiever

DEN HAAG – Steden zijn relatief gezien productiever en vormen daarom een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie, zo concludeert het CPB in een nieuw onderzoek. Dit is met name zichtbaar wanneer de loonontwikkeling in ogenschouw genomen wordt. Wel treden er alleen productiviteitsvoordelen op wanneer een stad groot tot middelgroot is, zoals Amsterdam en Rotterdam maar ook bij wat kleinere steden zoals Groningen en Maastricht zijn er voordelen.

Dat stedelijke gebieden productiever zijn, levert voor alle werknemers voordelen op. De voordelen zijn echter niet voor iedereen gelijk. Het zijn vooral de jongeren en de hoogopgeleiden die het meeste profiteren van een hoger loonniveau. Niet alleen hebben zij voordeel van een hoger loonniveau, ook ervaren zij een snellere loongroei. Dit voordeel blijft behouden, ook als ze op latere leeftijd het stedelijk gebied verlaten. Concreet gezien wil dit zeggen dat een jonge werknemer met tien jaar werkervaring in Amsterdam tot ongeveer 11% meer loon krijgt dan eenzelfde werknemer die 10 jaar lang in de minst verstedelijkte gebieden gewerkt heeft.

Een ander CPB onderzoek draagt mogelijke verklaringen voor deze loonverschillen aan. Zo zouden agglomeratievoordelen  kunnen leiden tot een verhoogde productiviteit. Ook zouden steden een stimulerend effect op kennisoverdracht en talentontwikkeling kunnen hebben. Het CPB meent dat er gebruik gemaakt kan worden van deze stedelijke productiviteitsvoordelen. Zo zou groei van het aantal betaalbare huurwoningen meer jongeren een kans bieden om in de stad aan de slag te gaan zodat ze de ‘stedelijksheidsbonus’ kunnen verzilveren.

Comments are closed.