6 april 2017

Ecosysteem StartupDelta in mondiale top-20

SAN FRANCISCO – In de jaarlijkse mondiale ranking van startupecosystemen van Startup Genome komt het ecosysteem van Startup Delta/Amsterdam (de gehele Randstad, incl. Delft en Utrecht) op een negentiende plaats.
23 april 2017

Familiebedrijven vooral in landbouw, handel en bouw

DEN HAAG – Nederland telt 276.900 familiebedrijven. Samen waren ze in 2015 goed voor 343 mln omzet (27% van de omzet in business economy), en 2,16 mln werknemersbanen (29% van het totaal). De meeste familiebedrijven zijn actief in de landbouw en visserij, de horeca, handel en de bouwnijverheid.
22 juni 2017

Workshop: van regionale data naar informatie

Veel partijen zijn actief op het gebied van regionaal-economische monitoring. Er worden indicatoren gemeten en ontwikkeld, samengevoegd tot nieuwe indices en rankings, er worden nieuwe datasets ontsloten. Geven deze indicatoren voldoende informatie? Geven ze de dynamiek en het innovatievermogen van regio’s adequaat weer, of zijn er nog witte vlekken? Op 22 juni verkennen dataleveranciers en datagebruikers in een NAEVO-workshop de kansen en mogelijkheden om indicatoren dichter bij de werkelijkheid te […]
28 juli 2017

‘Verbindend leiderschap nodig in regio’s’

GRONINGEN – Voor effectieve regionaal-economische samenwerking zijn vormen van leiderschap nodig die zich weinig aantrekken van grenzen tussen organisaties, sectoren, kennisdomeinen of regio’s. Dat kán spanning opleveren tussen top-down en horizontaal samenwerken, maar dat hoeft niet.
28 september 2017

Arbeidsmarktinstituties zwak punt van verder competitief Nederland

GENEVE – Nederland bekleedt dit jaar weer de vierde plaats in de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum. Infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs zijn hier uitstekend op orde, terwijl bedrijven en consumenten nieuwe technologieën snel adopteren. Op het gebied van arbeidsmarktinstituties en financiële markten blijft Nederland echter achter.