1 september 2016

Overheid maakt 1,5 miljard aan investeringen mogelijk

Diverse overheidsregelingen hebben in 2015 voor 1,5 miljard euro aan de aan financieringen in de markt mogelijk gemaakt, die anders niet van de grond waren gekomen. Ruim de helft betreft door de overheid zelf ingezette middelen
2 september 2016

CBS: Een kwart van het middenbedrijf doet ‘officieel’ aan R&D

Het meten van innovativiteit is moeilijk. Vaak wordt gekeken naar uitgaven aan Onderzoeks- en Ontwikkelingswerk (O&O), of naar het aantal personeelsleden dat O&O-werkzaamheden als taak heeft. Bij veel bedrijven in het MKB is er echter geen sprake van aangewezen O&O-personeel, of van een onderscheiden O&O-budget. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet geïnnoveerd wordt. Het gebeurt alleen niet zichtbaar. Deze grafiek onderschat daarom het aantal innovatieve kleine bedrijven. Bron: CBS/Panteia, 2015, De Staat van […]
2 september 2016

Rabobank ziet verruiming financieringsmogelijkheden voor het MKB

De Rabobank ziet financieringsmogelijkheden voor het MKB verruimen, en vooral veelzijdiger worden. Zowel het aanbod van traditionele financiering (bancair krediet) als van alternatieve financieringsvormen (venture capital, factoring, leasing, crowdfunding, kredietunies). De lage rente draagt er aan bij dat zowel particuliere als institutionele beleggers een grotere belangstelling hebben om leningen in vorm dan ook, aan het MKB, te verschaffen. publicatie:  Leontine Treur & Lisette van der Hei, Diversiteit financieringslandschap neemt toe, […]
2 september 2016

Vlerick Business School: Start-ups succesvoller met internationale investeerder

Een goed netwerk is belangrijk, maar een te goed netwerk kan tegen je werken. Onderzoek van de Vlerick Business School in Gent laat zien dat buitenlandse venture capital investeerders betere beslissingen nemen dan binnenlandse investeerders, bij de keuze tussen doorinvesteren en afbouwen van investeringen. Juist door de grotere afstand en de mindere binding met de betrokken onderneming kijken buitenlandse investeerders meer objectief. Dat is niet alleen goed voor het rendement […]
21 september 2016

Kabinet kondigt ‘Nationale financieringsinstelling’ aan

Het woord ‘ondernemerschap’ komt slechts twee keer in de Miljoenennota 2017 voor, in de samenvatting op bladzijde 10 en in de inleiding op bladzijde 11.Dat zijn weliswaar twee vermeldingen meer dan in 2016, maar is ruimte voor een steviger incorporeren van het fenomeen ondernemerschap in het kabinetsbeleid. Ondernemerschap wordt wél benoemd als een belangrijke en te ondersteunen factor, bij het versterken van het economisch herstel. Het kabinet kondigt nog voor deze zittingsperiode een voorstel […]