4 november 2016

Snelle groeiers in Nederland van bovengemiddeld belang

Van de Nederlandse ondernemingen met 10 of meer werkzame personen is bijna 10% een snelle groeier. Daarmee scoort Nederland net iets beter dan het Europees gemiddelde, blijkt uit cijfers van Eurostat. In Nederland is 9,6% van de ondernemingen met 10 of meer werknemers te kwalificeren als een snelle groeier (drie opeenvolgende jaren banengroei van 10% of meer). Op Europees niveau gaat het om 9,2% van de bedrijven. Koplopers als het […]
8 november 2016

Gazelles: 0,25% Nederlandse starters groeit snel

Van de 161.000 bedrijven die in 2010 in Nederland zijn opgericht, maakten er 410 tot 2016 zo’n snelle groei door dat ze het label ‘gazelle’ verdienen. Dat is 0,25% van het totaal aantal starters. De meeste gazelles zijn te vinden in de uitzendbranche en de horeca. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Om tot gazelle te worden gekroond, moet een jong bedrijf binnen vijf jaar na oprichting een snelle […]
30 november 2016

Krapste arbeidsmarkt voor Zeeuwse bedrijven

DEN HAAG – De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe: er zijn steeds minder werkzoekenden beschikbaar voor een groeiend aantal vacatures. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. De verschillen tussen de regio’s zijn groot. In Zeeland is de arbeidsmarkt extreem krap met 0,9 werkzoekende per openstaande vacature.
15 december 2016

Startup Infrastructure Diagram: analysetool voor startup-ecosystemen

DEN HAAG – Om een beeld te krijgen van de compleetheid van een (regionaal, landelijk) startup ecosysteem, heeft adviesbureau Halbe&Koenraads het Start-up Infrastructure Diagram (SID). Hierin zijn alle belangrijke onderdelen en stakeholders opgenomen die onderdeel moeten zijn van een goed startup-ecosysteem.
28 december 2016

Prognose 2017: economische groei zwakt in alle regio’s af

AMSTERDAM – De regionale economieën groeien in 2017 minder hard dan in 2016, meldt ING. De groei blijft het hoogst in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland (+2,2%), ruim boven het landelijk gemiddelde van 1,6%. Zuid-Holland en Noord-Brabant volgen met een verwachte groei van 2%.