19 september 2017

Boost voor ondernemerschap op hogescholen

DEN HAAG – De Vereniging Hogescholen en StartupDelta gaan het ondernemerschapsonderwijs verder stimuleren en uitdragen. Daarvoor hebben de partijen een overeenkomst getekend.
9 oktober 2017

Associate degree vanaf 1 januari volwaardige opleiding

DEN HAAG – Vanaf 1 januari 2018 is de tweejarige associate degree-opleiding een volwaardig opleiding naast de bachelor en master in het hoger beroepsonderwijs. Dit studiejaar zijn er 143 Ad-opleidingen en is de instroom is met 35% gestegen.
13 oktober 2017

HvA-lector werkt aan database voor miskleunen ondernemers

AMSTERDAM – De Hogeschool van Amsterdam gaat werken aan een database met faalverhalen van ondernemers. Op die manier wil lector ondernemerschap Ingrid Wakkee meer inzicht krijgen in aanpassingsvermogen van ondernemers en de rol van netwerken, en wil ze het onderwerp normaliseren.
25 oktober 2017

Minister Schouten coördineert regionaal economisch beleid

DEN HAAG – Carola Schouten (CU), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, krijgt de coördinatie bij de verdeling van de € 900 mln voor regionale projecten en bij het afsluiten van regiodeals. EZ-minister Eric Wiebes (VVD) houdt zich o.m. bezig met innovatie-, topsectoren- en industriebeleid. Zijn staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) krijgt de dossiers MKB, ondernemerschap, financiering en retail. 
13 november 2017

Global Entrepreneurship Week

Meetups en masterclasses, lectures en lessons learnt in onder meer Delft, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Twente, Amersfoort.