2 september 2016

Eurostat: Meerderheid bedrijven in de EU innoveert op een of andere manier

Het statistisch bureau Eurostat van de EU concludeert dat een kleine meerderheid van de bedrijven in het EU-gebied innovatief bezig is. Bron: Eurostat, 2015, Smarter, greener, more inclusive?
20 september 2016

Von Hippel: consumenten zijn belangrijk voor innovatie

MIT-hoogleraar Eric von Hippel is een autoriteit op het gebied van innovatie-onderzoek. Hij heeft onder meer de klassiekers Democratizing Innovation (2005) en The Sources of Innovation (1998) op zijn naam staan. Op 21 september 2016 spreekt Von Hippel in Den Haag over zijn nieuwe (in december te verschijnen) boek Free Innovation. In ESB licht hij samen met professor Jeroen  de Jong (Universiteit van Utrecht) een tipje van de sluier op. Niet alleen bedrijven […]
7 november 2016

Topsectoren: meerderheid innovatie gaat over sectoren heen

Bijna 60% van de innovatieprojecten die binnen het topsectorenbeleid plaatsvinden, gaan over sectorgrenzen heen. Ook kiezen jonge bedrijven vaker voor deze zogeheten cross-overs tussen topsectoren of tussen topsectoren en niet-topsectoren. Bovendien zijn het vaker MKB’ers die over de sectorgrenzen samenwerken. Dat blijkt uit een nadere analyse van de R&D-programma’s binnen de topsectoren, de topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s). De analyse werd uitgevoerd door RvO Nederland en CBS en betrof […]
14 november 2016

De stad als biotoop voor innovatie – een helder literatuuroverzicht

Richard Florida is bekend van de creatieve klasse, een sociologische benadering van de stadseconomie. In een recente paper (met Patrick Adler en Charlotte Mellander) legt hij verband tussen de ideeën van Joseph Schumpeter over innovatie en ondernemerschap, de economisch-geografische modellen van (b.v.) David Audretsch en Maryann Feldmann, en de stadseconomie van Jane Jacobs. De auteurs suggereren dat de functie van de stad als marktplaats voor talent en ideeën, essentieel is […]
25 november 2016

Innovatie bouwt voort op regionale skills