6 september 2017

‘MBO moet meer focussen op vakmanschap’

DEN HAAG – Het middelbaar beroepsonderwijs moet het accent weer meer leggen op het doceren van vaktechnische vaardigheden in plaats van taal en rekenen. Daarnaast is ook het trainen van sociaal-emotionele vaardigheden belangrijk.
9 oktober 2017

Associate degree vanaf 1 januari volwaardige opleiding

DEN HAAG – Vanaf 1 januari 2018 is de tweejarige associate degree-opleiding een volwaardig opleiding naast de bachelor en master in het hoger beroepsonderwijs. Dit studiejaar zijn er 143 Ad-opleidingen en is de instroom is met 35% gestegen.
13 oktober 2017

Negen samenwerkingsprojecten mbo gefinancierd

DEN HAAG – Negen samenwerkingsprojecten tussen mbo, bedrijfsleven en regionale overheden hebben bij de tweede ronde van 2017 een financiering ontvangen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo.
25 oktober 2017

Minister Schouten coördineert regionaal economisch beleid

DEN HAAG – Carola Schouten (CU), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, krijgt de coördinatie bij de verdeling van de € 900 mln voor regionale projecten en bij het afsluiten van regiodeals. EZ-minister Eric Wiebes (VVD) houdt zich o.m. bezig met innovatie-, topsectoren- en industriebeleid. Zijn staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) krijgt de dossiers MKB, ondernemerschap, financiering en retail. 
13 november 2017

UWV voorziet meer dan 1 mln vacatures, MBO Raad wijst naar kabinet

AMSTERDAM / WOERDEN – Het UWV voorziet dat in 2017 en 2018 ieder jaar meer dan 1 mln vacatures ontstaan. Een derde daarvan is moeilijk vervulbaar, vooral in de bouw, ICT en industrie. Volgens de MBO Raad heeft het kabinet zelf de sleutel in handen om de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt te verhelpen.