2 september 2016

CBS: Een kwart van het middenbedrijf doet ‘officieel’ aan R&D

Het meten van innovativiteit is moeilijk. Vaak wordt gekeken naar uitgaven aan Onderzoeks- en Ontwikkelingswerk (O&O), of naar het aantal personeelsleden dat O&O-werkzaamheden als taak heeft. Bij veel bedrijven in het MKB is er echter geen sprake van aangewezen O&O-personeel, of van een onderscheiden O&O-budget. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet geïnnoveerd wordt. Het gebeurt alleen niet zichtbaar. Deze grafiek onderschat daarom het aantal innovatieve kleine bedrijven. Bron: CBS/Panteia, 2015, De Staat van […]
2 september 2016

Rabobank ziet verruiming financieringsmogelijkheden voor het MKB

De Rabobank ziet financieringsmogelijkheden voor het MKB verruimen, en vooral veelzijdiger worden. Zowel het aanbod van traditionele financiering (bancair krediet) als van alternatieve financieringsvormen (venture capital, factoring, leasing, crowdfunding, kredietunies). De lage rente draagt er aan bij dat zowel particuliere als institutionele beleggers een grotere belangstelling hebben om leningen in vorm dan ook, aan het MKB, te verschaffen. publicatie:  Leontine Treur & Lisette van der Hei, Diversiteit financieringslandschap neemt toe, […]
20 september 2016

Panteia: Innovatief MKB staat er het beste voor

Een rapport van Panteia vergelijkt verschillende soorten MKB-bedrijven (innovatief vs. traditioneel, met of zonder personeel, gericht op groei of op consolidatie) waarin ze ambitieus zijn (in termen van kennisverwerving, innovatie, export, groei) en hoe het met de bedrijfsmatige gezondheid staat. Die gezondheid wordt uitgedrukt in termen van financiën, marktpositie organisatie en strategie. Innovatief gedrag blijkt te helpen: over de hele linie staan innovatieve bedrijven er het beste voor bron: Yvonne Prince & […]
4 november 2016

Snelle groeiers in Nederland van bovengemiddeld belang

Van de Nederlandse ondernemingen met 10 of meer werkzame personen is bijna 10% een snelle groeier. Daarmee scoort Nederland net iets beter dan het Europees gemiddelde, blijkt uit cijfers van Eurostat. In Nederland is 9,6% van de ondernemingen met 10 of meer werknemers te kwalificeren als een snelle groeier (drie opeenvolgende jaren banengroei van 10% of meer). Op Europees niveau gaat het om 9,2% van de bedrijven. Koplopers als het […]
21 november 2016

MinEZ biedt MKB-fondsen garantie

DEN HAAG – Het ministerie van Economische Zaken heeft garantieovereenkomsten gesloten met twee nieuwe aanbieders van MKB-financiering. De eerste garantieovereenkomst, ter waarde van € 31 mln, betreft een fonds van FundIQ voor het verstrekken van achtergestelde leningen aan het MKB. FundIQ richt zich op ondernemers met een kredietbehoefte van € 250.000 tot € 2,5 mln. De tweede overeenkomst werd gesloten met DBS2 Factoring, dat via debiteurenfinanciering de facturatie verzorgt voor […]