17 november 2016

Groningen start pilot met ‘entrepreneurial master’

UTRECHT – De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool starten bij wijze van pilot een masteropleiding voor ondernemers. Het doel is om het aantal succesvolle starters vanuit de kennisinstellingen te vergroten. Opvallend in het curriculum is dat de master aansluit bij de belangrijke economische thema’s van de noordelijke provincies: energie, water, duurzaamheid en healthy aging. De Groningse pilot is mede geïnitieerd door StartupDelta, de organisatie die zich inzet voor verbetering van […]
19 november 2016

Ondernemers positief, personeel groeiend knelpunt

DEN HAAG – Ondernemers zijn optimistisch over de perspectieven voor hun bedrijf in 2017. Per saldo denkt 30% van de ondernemers dat de omzet volgend jaar zal groeien. Tekort aan goed personeel is daarbij een groeiend knelpunt, dat een groter probleem begint te vormen dan financiering.
30 januari 2017

Enquête: personeel voor IT-bedrijven groeiend probleem

DEN HAAG – Bijna een derde van de IT-ondernemers voorziet dat zijn groei komende tijd wordt afgeremd door gebrek aan personeel, blijkt uit de driemaandelijkse Conjunctuurenquête van CBS en ondernemersorganisaties. Het UWV verwacht dit jaar 46.000 vacatures in de ICT-sector; 65% van de vacatures op HBO-niveau is moeilijk vervulbaar.
18 mei 2017

NAEVO College: Smart specialization en arbeidsmarkt

Wat vraagt slimme regionale specialisatie aan vernieuwend arbeidsmarktbeleid en hoe koppel je dat aan made-to-measure onderwijsprofielen? Prof. Dominique Foray (École Polytechnique Lausanne), topadviseur van de EU, stond aan de wieg van de ‘smart specialization strategy’ en gaat in zijn lecture in op de relatie met onderwijs en arbeidsmarkt. Een panel van experts uit het veld (politiek, onderwijs, bedrijfsleven) belicht de (on)mogelijkheden van regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. Aanmelden kan via www.esb.nu/foray. […]
23 mei 2017

Vijftien samenwerkingsverbanden ROC’s gefinancierd

DEN HAAG – Vijftien samenwerkingsverbanden tussen ROC’s en regionaal bedrijfsleven hebben gezamenlijk € 15,9 mln van het ministerie van OCW ontvangen om hun opleidingen beter te laten aansluiten bij de regionale economie. Met cofinanciering vanuit regionale overheden en bedrijven komt de investering op € 49 mln.