2 september 2016

RON: Bedrijven in Noord-Brabant vooraan in WBSO-toekenning

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland rapporteert over het gebruik van op Onderzoeks- en Ontwikkeling gerichte stimuleringsinstrumenten. Bedrijven in de Provincie Noord-Brabant zijn de meest intensieve gebruikers van de loonkostensubsidie WBSO en de fiscale faciliteit RDA. Per 2015 zijn WBSO en RDA samengevoegd onder de naam WBSO. Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland 2016, Focus op speur en ontwikkelingswerk – WBSO en RDA in 2015, blz. 12.    
10 november 2016

Blog: regionaal beleid is haute couture

Lost in concepts: beleidsadviseurs hadden er regelmatig last van tijdens de summit day van de internationale conferentie over innovatieve clusters, die dezer dagen plaatsvindt in Eindhoven – een van de erkende topclusters van Nederland. Het toppunt van verwarring trad op tijdens de wetenschappelijke discussie tussen professoren van Harvard, Universiteit Utrecht en Polytechnique Lausanne, over respectievelijk ouderwets clusterbeleid, related variety en smart specialisation strategy. Wie zijn politiek bestuurder adequaat wil adviseren, […]
14 november 2016

De stad als biotoop voor innovatie – een helder literatuuroverzicht

Richard Florida is bekend van de creatieve klasse, een sociologische benadering van de stadseconomie. In een recente paper (met Patrick Adler en Charlotte Mellander) legt hij verband tussen de ideeën van Joseph Schumpeter over innovatie en ondernemerschap, de economisch-geografische modellen van (b.v.) David Audretsch en Maryann Feldmann, en de stadseconomie van Jane Jacobs. De auteurs suggereren dat de functie van de stad als marktplaats voor talent en ideeën, essentieel is […]
23 november 2016

Regionale kennisdriehoeken gevormd door lokale omstandigheden

UTRECHT – De samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven in regio’s wordt sterk bepaald door lokale institutionele factoren: historisch gegroeide patronen in governance en leiderschap, en rol en positie van een coördinerende organisatie. Dit komt naar voren uit een studie van prof. dr Erik Stam e.a. in opdracht van de OECD. Voor de analyse zijn drie Nederlandse regio’s bekeken vanuit het perspectief van het entrepreneurial ecosysteem: Metropoolregio Amsterdam, Twente en […]
30 november 2016

Krapste arbeidsmarkt voor Zeeuwse bedrijven

DEN HAAG – De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe: er zijn steeds minder werkzoekenden beschikbaar voor een groeiend aantal vacatures. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. De verschillen tussen de regio’s zijn groot. In Zeeland is de arbeidsmarkt extreem krap met 0,9 werkzoekende per openstaande vacature.