8 november 2016

Gazelles: 0,25% Nederlandse starters groeit snel

Van de 161.000 bedrijven die in 2010 in Nederland zijn opgericht, maakten er 410 tot 2016 zo’n snelle groei door dat ze het label ‘gazelle’ verdienen. Dat is 0,25% van het totaal aantal starters. De meeste gazelles zijn te vinden in de uitzendbranche en de horeca. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Om tot gazelle te worden gekroond, moet een jong bedrijf binnen vijf jaar na oprichting een snelle […]
25 november 2016

Innovatie bouwt voort op regionale skills

15 december 2016

Startup Infrastructure Diagram: analysetool voor startup-ecosystemen

DEN HAAG – Om een beeld te krijgen van de compleetheid van een (regionaal, landelijk) startup ecosysteem, heeft adviesbureau Halbe&Koenraads het Start-up Infrastructure Diagram (SID). Hierin zijn alle belangrijke onderdelen en stakeholders opgenomen die onderdeel moeten zijn van een goed startup-ecosysteem.
21 februari 2017

Talent en ecosysteem belangrijkste vestigingsfactoren startups

AMSTERDAM – Toegang tot talent en een kwalitatief hoogwaardig ecosysteem zijn de belangrijkste vestigingsfactoren voor internationaal mobiele startupfounders. Amsterdam scoort, na Berlijn en Londen, het beste van de Europese hotspots voor startups.
10 mei 2017

10 mln voor co-investeringsfaciliteit business angels

DEN HAAG – Business angels kunnen voortaan een beroep doen op het ministerie van EZ. Om de markt voor risicodragend kapitaal voor het MKB te versterken, is binnen de bestaande Seed Capital-regeling een co-investeringsfaciliteit voor business angels creëerd van 10 mln euro.