20 januari 2017

“Onderzoek beter koppelen aan bedrijfsleven”

DEN HAAG – Het kabinet komt met financiële prikkels om wetenschappelijke kennis beter te koppelen aan het bedrijfsleven. Behalve technische en medische wetenschappen, moeten ook alfa- en gammawetenschappen beter hun weg naar bedrijven en regionale hubs zien te vinden. Op die manier moeten ecosystemen beter worden benut.
6 april 2017

Kenmerken universiteit en regio bepalen kenniseffecten

DEN HAAG – Universiteiten kunnen positieve effecten hebben op het regionale bbp, de arbeidsproductiviteit en de lonen. De mate waarin dat gebeurt, is echter afhankelijk van de kenmerken van de universiteit en van de regio. Er is geen automatisch effect.
23 juni 2017

Nederland hoog in innovatierankings, instroom technische studies zwak

BRUSSEL – Nederland scoort hoog in internationale vergelijkingen op het gebied van innovatie. Volgens de Innovation Scoreboard van de EU bekleedt Nederland een vijfde plaats in Europa. Volgens de Global Innovation Index van patentbureau WIPO is Nederland zelfs vierde van de wereld.
17 september 2017

Geslacht bestuurder speelt geen rol voor belegger

GRONINGEN – Dat er amper vrouwelijke bestuurders, ligt niet aan de beleggers. Zij kijken alleen naar de kwaliteiten van bestuurders, niet naar het geslacht. Dit concluderen Eline Brinkhuis en Bert Scholtens van de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder onderzoek naar verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke topbestuurders toonde wel verschillen in economische prestaties. 
19 september 2017

Boost voor ondernemerschap op hogescholen

DEN HAAG – De Vereniging Hogescholen en StartupDelta gaan het ondernemerschapsonderwijs verder stimuleren en uitdragen. Daarvoor hebben de partijen een overeenkomst getekend.