20 januari 2017

“Onderzoek beter koppelen aan bedrijfsleven”

DEN HAAG – Het kabinet komt met financiële prikkels om wetenschappelijke kennis beter te koppelen aan het bedrijfsleven. Behalve technische en medische wetenschappen, moeten ook alfa- en gammawetenschappen beter hun weg naar bedrijven en regionale hubs zien te vinden. Op die manier moeten ecosystemen beter worden benut.
15 augustus 2017

Beleid spoort overheid niet aan tot rol als launching customer voor innovaties

DEN HAAG – Het topsectorenbeleid, dat innovatie in negen topsectoren wil stimuleren, nodigt overheden niet uit tot het invullen van een rol als launching customer. Daarvoor moet het innovatiebeleid een rijksbrede aanpak worden.
20 oktober 2017

Triple helix samenwerking meest zichtbaar in living labs

DEN HAAG – Bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen zijn de belangrijkste partners in living labs. Innovatie samen met burgers komt minder goed uit de verf, blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut. Waar burgers wel participeren, blijkt de kennis moeilijk overdraagbaar of opschaalbaar.
8 maart 2018

Nederland tweede van de wereld in patentaanvragen

RIJSWIJK – Vanuit Nederland werden in 2017 7.043 patenten aangevraagd bij het Europees Octrooibureau, 2,7% meer dan in 2016. Medische technologie staat met ruim 800 patenten bovenaan. Omgerekend naar het aantal patenten per hoofd van de bevolking staat ons land mondiaal op de tweede plaats. 
6 juli 2018

Valorisatiecentra werken nog ouderwets

UTRECHT – Het Valorisatieprogramma waarmee kennis van universiteiten en hogescholen dichter bij de markt is gebracht, heeft weliswaar bijgedragen aan verbetering van de valorisatie-infrastructuur maar is nog erg aanbodgericht. Ook leidde het programma niet zozeer tot spinoffs als wel tot ondersteuning van regionale startups.