Zuid-Hollandse bedrijven verzilveren eerste regionale IPC’s
16 januari 2018
Werkloosheid daalde flink in 2017
18 januari 2018
Laad alles

Topambtenaar: gelijk speelveld creëren bij buitenlandse overnames

DEN HAAG – Nederland en de EU moeten zich harder inzetten voor een gelijk mondiaal speelveld voor bedrijven: net zoals Europese bedrijven geen Chinese bedrijven mogen overnemen, moeten Europese bedrijven beter worden beschermd tegen ongewenste buitenlandse overnames.Dat bepleit topambtenaar Maarten Camps van het ministerie van EZK in zijn traditionele nieuwjaarsartikel in vakblad ESB. Camps constateert dat er binnen de EU regels bestaan voor overheidsinmenging bij bedrijven of voorkomen van staatssteun, maar dat deze regels in veel mindere mate gelden voor bedrijven die zich van buiten de EU richten op het Europese bedrijfsleven. “De Europese Unie legt nauwelijks beperkingen op en is daardoor zeer toegankelijk voor investeringen van buiten. In andere landen, zoals de Verenigde Staten en India, is deze toegang beperkter. Bedrijven die zich in China vestigen, moeten zelfs voor minimaal de helft in Chinese handen zijn. Dit belemmert Europese bedrijven om ook daar investeringen en overnames te doen.” Camps breekt een lans voor Europees beleid gebaseerd op het principe van wederkerigheid: “Dat betekent dat, wanneer partijen uit derde landen investeringen in Europa willen doen, deze landen zich ook moeten openstellen voor overnames door Europese partijen.” Lukt dat niet, dan moet het voor buitenlandse bedrijven juist moeilijker worden om een Nederlands bedrijf over te nemen.

Doorbreken monopolie
Voorts pleit Camps in zijn artikel voor het herijken van economische basisprincipes ten behoeve van innovatie. Zo zou digitale data verplicht moeten worden gedeeld om tot innovatie en efficiency te komen. Het afdwingen van datadeling op Europees niveau kan concurrentie juist bevorderen en marktmacht verminderen.Dit doorbreekt datamonopolies van bijvoorbeeld zoekmachines maar ook van autofabrikanten, aldus Camps. Overheden moeten dan wel duidelijkheid verschaffen over regelgeving, en bijdragen een verminderen van coördinatie- en transactiekosten. Op kleine schaal gebeurt datadeling al vrijwillig, zoals in de zorg, landbouw en logistiek, gericht op meer efficiency en veiligheid. Ook verdedigt Camps het stellen van hogere eisen aan duurzaamheid: dit daagt Nederlandse bedrijven uit tot innoveren, waardoor ze een betere uitgangspositie hebben op de internationale markt.

Comments are closed.