UTRECHT

Macro-economie en ondernemerschap

De economie van de provincie Utrecht groeide in 2017 gemiddeld met 3,3% (Nederland: 3,2%). De provincie laat al enkele jaren een patroon zien van een groei die boven het landelijk gemiddelde ligt. De regio’s Woerden en Veenendaal zijn in 2017 dragers van die groei, met een toename van resp. 4,2% en 3,9%. De regio Veenendaal (in statistische termen: Zuidoost-Utrecht) heeft zich vanaf 2014 weten te herstellen na drie opeenvolgende jaren van krimp. In de regio Amersfoort zette de krimp een jaar later in, maar ook hier hield die drie jaar aan. In 2015 noteerde deze regio weer een plus en die trend zet door. De provincie heeft de hoogste ‘gazelle-dichtheid’: in 2017 groeide één op de 1.160 bedrijven uit tot FD Gazelle. Het hoge opleidingsniveau van de beroepsbevolking zal hierbij een rol spelen. ING verwacht voor Utrecht over 2018 een forse economische groei van 3,4%. Tegelijkertijd komt de werkloosheid op een dusdanig laag niveau dat die de groei weleens kan belemmeren. Opmerkelijk voor Utrecht, dat zich juist kenmerkt door een grote aanwezigheid van dienstverlenende bedrijven en organisaties, is dat een benedengemiddeld percentage van dienstverlenende bedrijven omzetgroei verwacht. Het percentage industriële bedrijven dat personeelsuitbreiding voorziet, daalt in Utrecht al sinds medio 2017. Het percentage werkgevers dat het personeelstekort als een belemmering voor groei ervaart, is in een jaar tijd bijna verdubbeld naar 23%.

ECONOMISCHE GROEI 1996-2017

SNELGROEIENDE BEDRIJVEN

VERWACHTE GROEI OMZET EN PERSONEELSOMVANG Q2 2018

ERVAREN BELEMMERINGEN VOOR GROEI

Onderwijs en arbeidsmarkt

De werkloosheid ligt in de provincie Utrecht traditioneel onder het landelijk gemiddelde. Door het economisch herstel daalt ook hier de werkloosheid snel; die ligt nu onder het ‘gezonde’ frictieniveau van 5%. Het UWV kwalificeert de arbeidsmarktregio’s midden-Utrecht en Amersfoort inmiddels als ‘krap’. Het aantal openstaande vacatures steeg tussen eind 2015 en eind 2017 met 7.100 tot bijna 21.000. Binnen Nederland heeft Utrecht het grootste aandeel hoogopgeleiden in de beroepsbevolking. Daarmee scoort de regio hoog in onder meer de Europese competitiveness index. Uit onderzoek blijkt dat een hoger opgeleide beroepsbevolking samenhangt met economische dynamiek en succesvol ondernemerschap.

WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 2007-2017

VACATURES

Kapitaal en financiering

Utrechtse bedrijven slagen erin om over een periode van tien jaar gemiddeld 12% van de investeringen via private equity en venture capital naar zich toe te trekken, met uitschieters naar 25% (2013). Onder de bedrijven die succesvol kapitaal ophalen, bevinden zich onder meer Friss, Blendle, United Wardrobe en Snappcar.

INVESTERINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN