Onderwijs en bedrijfsleven: handhaaf subsidie leerbanen
5 juli 2018
Kort nieuws regio Oost
6 juli 2018
Laad alles

Valorisatiecentra werken nog ouderwets

UTRECHT – Het Valorisatieprogramma waarmee kennis van universiteiten en hogescholen dichter bij de markt is gebracht, heeft weliswaar bijgedragen aan verbetering van de valorisatie-infrastructuur maar is nog erg aanbodgericht. Ook leidde het programma niet zozeer tot spinoffs als wel tot ondersteuning van regionale startups. 

Dat komt naar voren uit de evaluatie van het landelijke Valorisatieprogramma van de ministeries van EZ en OCW, dat in 2010 van start ging. Universiteiten, hogescholen, provincies, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben sindsdien twaalf regionale consortia gevormd. Volgens de onderzoekers was het Valorisatieprogramma overwegend aanbodgericht en redenerend vanuit kennisinstellingen die kennis aanbieden. Een aantal valorisatiecentra zijn zich wat meer gaan richten op het betrekken van de vraagzijde bij valorisatie, daarmee voorsorterend op daadwerkelijk gebruik van kennis. Op dat punt “kan nog meer bereikt worden”, aldus de opstellers. Ook wordt geconcludeerd dat het programma eerder regionaal-economisch beleid is dan valorisatiebeleid: de meeste van de circa 2.000 ondersteunde bedrijven zijn startups uit de regio, geen spinoffs. Doordat valorisatiecentra zijn gefocust op bestaande taken (zie illustratie), vindt weinig doorontwikkeling plaats. Zo kunnen ze bijna geen rol pakken in het koppelen van wetenschappelijke kennis aan maatschappelijke opgaven, omdat hier niet direct een markt voor is. Ook biedt de regionale verankering weinig ruimte voor uitwisseling van best practices met andere valorisatiecentra.

Comments are closed.