50-plussers omgeschoold naar technische beroepen
28 maart 2018
Economie Groningen kan door op eigen kracht
2 april 2018
Laad alles

‘Vergeten kennis’ kan later nuttig blijken

GRONINGEN – Het combineren van kennis die lang ongebruikt is gebleven, kan leiden tot waardevolle nieuwe toepassingen. Als bedrijven samenwerken voor innovatie is het daarom zinvol om in de kennisvoorraad van de partners te duiken. 

Dat concludeert Holmer Kok in zijn proefschrift, waarop hij 22 maart aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde. Vaak is vantevoren niet vast te stellen welke toepassingen of combinaties mogelijk zijn met nieuwe kennis. Ook kan de ‘combinatiewaarde’ van kenniscomponenten in de loop van de tijd aanzienlijk veranderen. Bedrijven zouden daarom actief aan de slag moeten met ‘resource management’ om efficiënt kenniscomponenten te scouten die kunnen worden hergebruikt.

Kok wijst er in zijn onderzoek op dat samenwerking te vaak wordt gestart vanuit een verondersteld lineair verband tussen kennisinput van partners en kennisoutput van de eigen organisatie. Organisaties hebben echter specifieke combinatiecapaciteiten nodig om te kunnen profiteren van samenwerking.

Comments are closed.