Risicomijdende cultuur leidt tot meer ondernemen bínnen bedrijf
18 mei 2018
Universiteit Tilburg benoemt Professor of Practice Entrepreneurship
20 mei 2018
Laad alles

Vernieuwde samenwerking VNO-NCW en MKB-Nederland

DEN HAAG – VNO-NCW en MKB-Nederland gaan op een nieuwe manier samenwerken waarbij het MKB-bestuur meer ruimte krijgt voor betere mkb-profilering en een eigen mkb-geluid. Er komt een gezamenlijke ondernemerschapsagenda, een nieuw programma ‘ondernemerschap’ en een nieuw platform MKB-ondernemerschap. Ook wordt er een federatie opgericht waar beide partijen lid van zullen zijn om de samenwerking te faciliteren.

In januari gooide MKB Nederland-voorzitter Michael van Straalen de handdoek in de ring: hij stapte op omdat hij onvoldoende het MKB-geluid kon laten horen naast het geluid van de grote werkgevers verenigd in VNO-NCW. Nu een akkoord bereikt over vernieuwing van de samenwerking. De verenigingen herkennen de verscheidenheid in de achterbannen maar zien tegelijkertijd kracht in een sterk verenigde ondernemerslobby. In de nieuwe samenwerking wordt de traditionele lobby aangevuld met meer aandacht voor ondernemerschap, onder meer met een nieuw platform MKB-ondernemerschap. In dat laatste participeren mkb’ers en branches van beide verenigingen onder leiding van de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland, waarvan de werving inmiddels in gang gezet is. Binnen de op te richten federatie komen besturen van beide partijen drie tot vier keer per jaar samen om de gezamenlijke lobby en projecten af te stemmen. Verder gaan VNO-NCW en MKB-Nederland gezamenlijk investeren in digitalisering en de organisatie van branche-overstijgende platformen en projecten voor en door ondernemers.

Comments are closed.