Aantrekkelijkheid Zuid-Holland blijft achterlopen
15 juni 2018
Kort nieuws regio Zuid
20 juni 2018
Laad alles

Werkgevers moeten krapte zelf oplossen

DEN HAAG – Werkgevers in sectoren met een krappe of overspannen arbeidsmarkt, moeten zelf als eerste de stap zetten voor een oplossing. Zij weten welke oplossing het beste past bij hun bedrijf en op welke geografische schaal. Werkzoekenden moeten echter ook zelf zorgen dat ze anticiperen op arbeidsmarktontwikkelingen. 

Dat schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn ‘aanvalsplan’ op de groeiende krapte op de arbeidsmarkt. De rijksoverheid maakt werken lonender door de lasten op arbeid te verlagen. Het is aan werkgevers om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Sociale partners, vooral in de regio, moeten hun infrastructuur op orde hebben om vraag en aanbod beter te laten aansluiten. Daarbij gaat het niet alleen om elkaar sneller te vinden, maar ook om een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Het mbo krijgt al steeds meer ruimte om regionale specialisaties in te passen in de opleidingen. Dit maakt onderdeel uit van de nieuwe kwaliteitsagenda, afspraken tussen rijksoverheid en het mbo waarvoor € 1,6 mrd tot 2022 beschikbaar is. Daarnaast wordt een experiment gestart met meer regionale invulling  van de curricula. Uit vakmedia komt naar voren dat landelijke werkgeversorganisaties zich tegen dit experiment hebben verzet maar dat het werd gesteund door enkele grote regionale werkgevers. Ook het hoger onderwijs krijgt met een scherpere toetsing van de zogeheten macrodoelmatigheid te maken, waarbij niet alleen nieuwe maar ook bestaande opleidingen worden beoordeeld in hoeverre ze aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

Uit de meest recente resultaten van de Conjunctuurenquête blijkt dat gemiddeld een op de vijf van de werkgevers het personeelstekort als een belemmering voor groei ervaart. In sectoren als de uitzendbranche en ICT ligt dat aandeel hoger: daar voelt een derde van de werkgevers het probleem.

Comments are closed.