Kort nieuws regio Oost
20 juni 2018
Innovatiekracht Nederland gestegen ten opzichte van EU
28 juni 2018
Laad alles

Werkloosheid regio Amsterdam belandt onder 4%

AMSTERDAM – De economie van de metropoolregio Amsterdam groeit in 2018 naar verwachting met 3,7% en in 2019 met 3,2%. Dat is 0,5%-punt hoger dan het landelijk gemiddelde. De werkloosheid tikt in 2019 het laagterecord van 3,6% aan.

Dat blijkt uit de Economische Verkenningen 2018 voor de Metropoolregio Amsterdam, die 33 gemeenten telt. De daling van de werkloosheid is het sterkst onder middelbaar en lager opgeleiden; alle hogeropgeleiden die willen en kunnen werken, zijn al aan het werk. De groei van economie en van werkgelegenheid is het sterkst in stad Amsterdam en directe omgeving (Amstelland-Meerlanden). Groei van het aantal banen vindt vooral plaats in ondersteunende zakelijke diensten, in horeca en toerisme. Buitenlandse vestigingen zijn  goed voor twintig procent van de totale werkgelegenheid in de metropoolregio. In een toelichting waarschuwde een van de opstellers van de Economische Verkenningen, prof. dr Henri de Groot (VU), dat het personeelstekort de potentiële groei inmiddels afremt. Het oplopende personeelstekort biedt volgens hem kansen voor korte en doelgerichte om- en bijscholingsprogramma’s – op voorwaarde dat scholen en bedrijven die snel kunnen organiseren.

De Amsterdamse IT-sector gedraagt zich volgens de onderzoekers opmerkelijk anders dan in de rest van het land. De werkgelegenheid groeit veel sneller dan de toegevoegde waarde, oftewel de winstgevendheid. “Vermoedelijk wordt binnen deze sector in de MRA veel in ontwikkeling geïnvesteerd, wat tot een grote groei van werkgelegenheid leidt, maar waar nog weinig wordt verdiend.”

De regio telde in 2017 bijna 1,5 mln werkenden; ruim 430.000 mensen komen van buiten de regio. De provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn met resp. 114.000 en 113.000 de grootste leveranciers van ‘buitenregionale’ werknemers. Maar ook uit Noord-Brabant en Limburg komen nog 27.000 werknemers.

Comments are closed.