Wie is wie

Expertise ondernemerschap

In Nederland staat ondernemerschap bij alle universiteiten en hogescholen op het programma. Hieronder een opsomming van alle leerstoelen (universiteiten) en lectoraten (hogescholen) met de termen ondernemerschap en/of entrepreneurship in de titel.

Universiteiten: hoogleraren entrepreneurship / ondernemerschap

Prof.dr. Arjan van den Born, hoogleraar Creatief Ondernemerschap, Tilburg University

Prof. dr. Martin Carree, hoogleraar Industrial Organization, Maastricht University

Prof.dr. Gert van Dijk, hoogleraar Entrepreneurship & Investment Strategies, Nyenrode Business Universiteit

Prof.dr. Raymond van Ee, hoogleraar Innovationd and Entrepreneurship  in Life Sciences, , Radboud Universiteit

Prof.dr. Geert Duysters, hoogleraar Entrepreneurship, Tilburg University

Prof.dr. Aard Groen, hoogleraar Entrepreneurship & Valorisation, Rijksuniversiteit Groningen

Prof.dr.  Harry Hummels, hoogleraar Social Entrepreneurship, Universiteit Utrecht

Prof. dr. Paul Iske, hoogleraar Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University

Prof.dr.  Justin Jansen, hoogleraar Corporate Entrepreneurship, Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof.dr. Jeroen de Jong, hoogleraar Marketing en Business Development, Universiteit Utrecht

Prof.dr. Jan Jonker, hoogleraar Sustainable Entrepreneurship, Radboud Universiteit

Prof.dr. Frank Kwakman, hoogleraar Entrepreneurship, Nyenrode Business Universiteit

Prof.dr. Enno Masurel, hoogleraar duurzaam ondernemerschap, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof.dr.  Mirjam van Praag, hoogleraar Entrepreneurship, Universiteit van Amsterdam

Prof.dr. Philipp Koellinger, hoogleraar  Entrepreneurship & Innovation, Universiteit van Amsterdam

Prof.dr. Sjoerd Romme, hoogleraar Entrepreneurship & Innovation, Technische Universiteit Eindhoven

Prof.dr. Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap, Universiteit Utrecht

Prof.dr. Wouter Stam, hoogleraar  Entrepreneurship, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof.dr. Veronique Schutjens, hoogleraar Etnisch Ondernemerschap, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Roy Thurik, Hoogleraar Ondernemerschap, Erasmus Universiteit Rotterdam en Vrije Universiteit Amsterdam

 

Hogescholen: lectoren entrepreneurship / ondernemerschap

Drs. Joep Bartels, Lector Innovatief ondernemen in de Paardenhouderij, HAS Hogeschool

Prof. dr. ing. Guy Bauwen, lector  Entrepreneurship & Business Innovation, Hogeschool Rotterdam

Dr. Gertrud Blauwhof, lector Innoverend ondernemen, Haagse Hogeschool

Dr. Gürkan Çelik, lector Crosscultureel Ondernemerschap, Hogeschool Inholland

Dr. Peter Ester, Lector Human Capital & Entrepreneurship, Hogeschool Rotterdam

Dr. Willem Foorthuis, lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen, Hanzehogeschool

Dr. Steven de Groot, lector Innovatief Ondernemen, Hogeschool Zuyd

Dr. ing. Klaas ten Have, lector Coöperatief Ondernemerschap, Hogeschool Utrecht

Dr. Arjan van Klink, lector Next Strategy, programmadirecteur Kenniscentrum Business Innovation

Dr. Ilse Matser, lector Familiebedrijven, Hogeschool Windesheim

Dr. Han van der Meer, lector Kennisinnovatief Ondernemerschap, Saxion Hogeschool

Dr. Suzan van der Pas, lector Sociale innovatie en ondernemerschap, Hogeschool Leiden

Dr. Cees-Jan Pen, lector De ondernemende regio, Fontys Hogescholen

Dr. Ger Post, lector Business Entrepreneurship, Fontys Hogescholen

Dr. Lex van Teeffelen, lector Financieel-Economische Advisering bij Innovatie, Hogeschool Utrecht

Dr. Leo Verhoef, Lector Innovatief Ondernemen, Hogeschool Zuyd

Dr. Ingrid Wakkee, lector Entrepreneurship, Hogeschool van Amsterdam

Dr. Erik Wierstra, Lector Kennisinnovatief Ondernemerschap, Saxion Hogeschool

De lectoren ondernemerschap op de diverse hogescholen zijn verenigd in het Nederlands Lectoren Platform Ondernemerschap (NLPO).

 

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Nederland telt vijf regionale ontwikkelingsmaatschappijen waar het ministerie van EZ (mede)aandeelhouder is. Deze richten zich o.a. op kapitaalverstrekking voor innovatieve bedrijven, bedrijvenacquisitie en business development. Het kabinet is voornemens om de uitvoering van het aandeelhouderschap per 2018 te beleggen bij de nieuw op te richten financieringsinstelling Invest-NL.

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe

Oost NL, voor de provincies Gelderland en Overijssel

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), voor de provincie Noord-Brabant

LIOF, voor de provincie Limburg

Innovation Quarter, voor de provincie Zuid-Holland

 

Economic boards

Nederland telt een groeiend aantal triple helix economic boards (zie de dossierpagina Netwerken voor een toelichting), waarin bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden samenwerken aan een regionale groeistrategie. Onderstaande lijst, waarbij de boards per landsdeel zijn gegroepeerd, wordt continu geactualiseerd.

Landsdeel Noord (Friesland, Groningen, Drenthe)

Economic Board Groningen, opgericht door de provincie Groningen en de NAM om de economie in het aardbevingsgebied een impuls te geven

Landsdeel Oost (Gelderland, Overijssel)

Twente Board

The Economic Board, voor de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen

Strategische Board Stedendriehoek, voor de regio Apeldoorn-Deventer-Zutphen

Economic Board Regio Zwolle, voor de regio Zwolle (incl. Dronten, Noordoostpolder, Steenwijkerland, Westerveld en Hardenberg)

Diamant van Midden-Nederland, voor de regio Noord-Veluwe

Economic Board Fruitdelta Rivierenland

Landsdeel Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg)

Brainport Development, voor regio Eindhoven en Helmond

Midpoint Brabant, voor regio Tilburg/Hart van Brabant

Limburg Economic Development, voor Zuid-Limburg

Landsdeel West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland)

Amsterdam Economic Board, voor de Metropoolregio Amsterdam

Economic Development Board Almere

Economic Board Zuid-Holland

Rotterdam Economic Partners

Economic Board Utrecht, voor de provincie Utrecht + Hilversum

Economic Board Gooi en Vechtstreek

Economic Development Board Alphen aan den Rijn