OPTOSS en Birds.ai in artificial intelligence-accelerator
7 december 2017
Nieuw fonds voor snelgroeiende bedrijven in Benelux
8 december 2017
Laad alles

Zombiebedrijven belemmeren groei

PARIJS – Door marktverstoringen zijn er steeds meer zombiebedrijven op de markt die een negatief effect op zowel economische groei als sociale stelsels hebben, zo blijkt uit een nieuw OESO-onderzoek. Dit komt onder andere doordat de marktuittreding van ongezonde bedrijven belemmerd wordt. Uit het onderzoek blijkt dat Nederland niet goed scoort op dit gebied.

Zombiebedrijven zijn bedrijven die al langere tijd moeite hebben om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen en die bij een perfect werkende markt al lang gedwongen de markt hadden moeten verlaten. Dergelijke bedrijven spelen een steeds prominentere rol: in Italië de hoeveelheid industriekapitaal dat in dergelijke bedrijven gestoken wordt tussen 2007 en 2013 toegenomen van 7 tot 19%.

Nieuwe OESO-beleidsindicatoren laten zien dat inadequaat ontworpen insolvabiliteitsbeleid productiviteitsgroei belemmert doordat zwakke bedrijven niet snel genoeg opgeheven of geherstructureerd worden. Dit heeft nadelige gevolgen voor bedrijven die wel gezond zijn en groeipotentieel hebben: zombiebedrijven onttrekken namelijk kapitaal en arbeidstalent aan de markt. Opvallend is dat deze zwakke bedrijven vaak op de markt weten te blijven doordat ze gesteund worden door banken die zelf ook zwak presteren. Verstoringen in de bankensector blijken dan ook de grootste obstakels te zijn wanneer het gaat om bedrijfsherstructurering en productiviteitsgroei.

Hervormingen moeten ervoor zorgen dat er minder kapitaal naar zombiebedrijven gaat en dat dit kapitaal terechtkomt bij bedrijven met potentie. Het tijdig en sneller herstructureren van bedrijven die net wel of net geen zombiebedrijven zijn, moet ervoor zorgen dat deze weer gezond worden. Actiever arbeidsmarktbeleid gericht op bijvoorbeeld omscholing moet ervoor zorgen dat de versoepelde marktuittreding van zwakke bedrijven niet tot sociale problemen leidt.

Het is niet precies bekend hoeveel zombiebedrijven er in Nederland zijn. Wel wordt in het OESO-rapport duidelijk dat er in Nederland relatief veel belemmeringen zijn voor bedrijven om de markt te verlaten: alleen Hongarije en Estland scoren ‘slechter’ op dit gebied. Credit Device onderzocht dit voorjaar op verzoek van nieuwszender BNR het aantal zombiebedrijven (bedrijven met meer dan drie man personeel en een negatief eigen vermogen) en telde er 26.000.

Comments are closed.